Voľba Rady Komory, prezidenta Komory a Revíznej komisie Komory 2018

07.06.2018 na valnom zhromaždení prebehľa voľba Rady Komory, prezidenta Komory a Revíznej komisie Komory.

Prezident Komory:
– FANČOVIČ Milan

Revízna komisia Komory:
– ŠKODOVÁ Ingrid
– STROMKOVÁ Iveta
– FANČOVIČOVÁ Gabriela

Rada Komory:
– BARTEK Alojz
– BEŇADIK Peter
– FRANK Vladimír
– JANATOVÁ Beata
– KLOBUČNÍKOVÁ Jana
– KOVÁČ Jozef
– LUČANOVÁ Edita
– RAČKO Tibor
– ŠEMELÁK Milan
– ZEMANOVIČ Stanislav