Slovenská Komora BOZP a OPP

Občianske združenie Slovenská komora BOZP a OPP bolo založené rozhodnutím jeho zakladajúcich členov a schválením Stanov v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Registrácia sa vykonala 28. septembra 2017 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky na sekcii verejnej správy.

Komora je dobrovoľná, nezávislá, nezisková a nepolitická odborná organizácia.

Najnovšie správy