Voľba Rady Komory, prezidenta Komory a Revíznej komisie Komory 2023

Dňa 7. decembra 2023 sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej Komory BOZP a OPP, na ktorom prebehla dôležitá voľba nových predstaviteľov tejto komory. Členovia zhromaždenia sa aktívne zapojili do procesu výberu Rady Komory, prezidenta Komory a Revíznej komisie Komory.

Tieto voľby sú dôležitým krokom pre budúcnosť Slovenskej Komory BOZP a OPP, a sme presvedčení, že nové vedenie a komisia budú úzko spolupracovať na prospech všetkých členov a prispievať k celkovému rozvoju nášho odvetvia. Veríme, že ich práca prispeje k posilneniu našej organizácie a podporí jej ciele a hodnoty.

Prezident Komory:

 • Fančovič Milan

Rada Komory:

 • Baláž Stanislav
 • Bartek Alojz, Ing. , PhD.
 • Beňadik Peter, Ing.
 • Engli Martin, Mgr.
 • Janatová Beata, Mgr.
 • Klobučníková Jana, Ing.
 • Lučanová Edita, Ing.
 • Račko Tibor, Ing.
 • Šemelák Milan, Ing.
 • Trnovský Martin, Ing.

Revízna komisia Komory:

 • Fančovičová Gabriela, Ing.
 • Škodová Ingrid
 • Vyskoč Tomáš, Ing.